home >> product name
斑点狗


简介

斑点犬夫人理想身高在19到23英寸,过大或者过小都属于失格,头部与整个身躯的长度十分协调,有正确的长度且没有松弛的皮肤,它们通常都具有良好的体格,骨骼结实而强健但不粗糙。

PRICE: 1500 ¥
COLORS:

它是一种平静而警惕性强的狗,活泼好动不羞怯,表情聪明伶俐,但是它同时拥有温顺的性质,喜欢与小孩和老人玩耍,外向但是又自律。

My cart
请先登录注册
商店简介

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.